Služby a servis - u nás komplexně

Víme, že každá zakázka si zaslouží, ba dokonce vyžaduje indiviudální přístup. Proto stačí si u nás objednat výrobek a automaticky k němu získáte i nadstandardní služby, které by vám konkurenční firmy ihned naúčtovali. Mezi tyto služby patří:

Přístupový systém s jednoduchým ovládáním

 • odborná konzultace a doporučení vhodného výrobku pro váš případ
 • naprojektování a konzultace technických záležitostí
 • volba ideálního způsobu provedení celé akce
 • řešení estetické stránky akce (návaznost fasád, vnitřních omítek nebo podlah)
 • realizace díla "na klíč" - zajistíme správnou návaznost všech úkonů, které s realizací souvisí

 

Komplexní řešení

Víte, že je mnohem lepší najmout si firmu, která se postará o celou zakázku kompletně, než domlouvat každou činnost zvlášť s někým jiným?

Při všech elektro pracích se raději spoléháme sami na sebe a po realizaci konkrétní akce jsme si jisti, že jsme každý krok udělali poctivě. Za takové dílo se pak zaručíme a poskytneme vám na něj řádný servis. V případě, že si najmete na některou část práce byť sebelepšího řemeslníka, může dojít k neshodě, která může dospět i k neúspěšné instalaci objednaného produktu. Kromě toho ušetříte čas, protože všechny úkony budou dokonale provázané.

Dveře a jejich elektrické či elektromotorické zámky jsou zcela neoddělitelné. Každý komponent má navíc svá specifika a nemusí pasovat k jinému dílu. Proto si stále testujeme svá řešení, a vytváříme tak 100% funkční systémy, jež jsou navzájem plně kompatibilní.

Jednotlivé kroky průběhu zakázky jsou:

 • návrh řešení, odborná konzultace a kalkulace nabídky
 • výroba jednotlivých součástí a kompletace hotových výrobků
 • převzetí místa realizace
 • montáž jednotlivých výrobků a příslušenství
 • zapojení, uvedení do provozu a zkouška kompletního díla

 

Nabízíme široký sortiment produktů:

 • přístupové elektronické systémy všech druhů a úrovní zabezpečení
 • domovní zvonky a komunikační sítě
 • kamerové systémy
 • osvětlení společných prostor