Osvětlení společných prostor

Mít v panelovém či bytovém domě osvětlení chodby, a jiných společných prostor, je dnes naprostým standardem. Rozdíl však můžete pocítit v ceně a kvalitě výrobků i v kvalitě samotné realizace vnitřního osvětlení.

Elektro Animo vám proto nabízí komplexní řešení od návrhu osvětlení veřejných prostor bytových a panelových domů přes samotnou instalaci a odzkoušení až po konečné drobné práce a úklid. S námi už se nebudete muset o nic starat.

Navíc k tomu získáte možnost využívat našeho pravidelného i jednorázového servisu a záruční dobu až 10 let. Pro více informací nás kontaktujte.

Současný nevhodný stav

V mnoha bytových a panelových domech se stále ještě svítí velmi neekonomickými žárovkami, navíc na místech, kde to není třeba. Nejhorší žrout energie je tak nejspíš osvětlení na schodech a chodbách, kde zmáčknete vypínač ve třetím patře a ona se rozsvítí úplně všechna světla od sklepa až po střechu. Nemluvě o tom, že žárovky si rádi půjčují někteří sousedé a už je nevrací.  

Navíc nejde jen o pohodlí a úsporu energie, ale také o plnění norem, za které je každý správce objektu zodpovědný. Normy jasně říkají, jaká intenzita světla musí být v jakých částech společných prostor. O tom více dole na stránce. 

Návrh řešení

Pokud chcete takový stav, nebo jemu podobný vyřešit a ušetřit až 80% nákladů na osvětlení, máme pro vás dvě možnosti: 

1. Základní řešení: 

 • Zachování stávajícího vedení a ručních vypínačů 
 • Instalace nových světel s integrovaným LED zdrojem 
 • Ekologická likvidace stávajících světel 

Tato varianta je bez možnosti spínání jednotlivých světel dle potřeby pohybovým senzorem, tedy stále se bude rozvěcet celá síť, jako doposud 

2. Plnohodnotné řešení: 

 • Zrušení stávající kabeláže, světel a vypínačů a jejich ekologická likvidace 
 • Instalace nové sítě, včetně úprav v rozvaděči, aby mohlo každé světlo reagovat samostatně 
 • Stavební zapravení omítek a výmalba 
 • Instalace nových světel s integrovaným LED zdrojem a pohybovým senzorem 
 • Nastavení senzorů individuálně ke každému světlu - citlivost na pohyb a intenzitu okolního světla, doba sepnutí 

Příklad finanční úspory 

V 7 patrovém panelovém domě s tradičními třemi světly na patro: 

 • Stavající nevhodné řešení: celková cena za spotřebovanou energii osvětlení společných prostor, se pohybuje kolem 15tis ročně. To platí při starém způsobu zapojení a osvětlení žárovkami. Do toho není započítána opakovaná investice do prasklých a ukradených žárovek, které se musí téměř každý týden měnit a doplňovat.  
 • Nové řešení: naproti tomu vychází celková cena energie při přechodu na novou síť a osvětlení s integrovanými LED moduly na cca. 1tis ročně. Navíc LED modul ze světla nikdo neukradne a jeho výdrž je min. 15tis hodin svícení, tedy nesrovnatelně větší, než u žárovek.  

Každým rokem tak lze ušetřit kolem 14tis korun na vchod, což znamená návratnost investice do 4 let u plnohodnotné varianty, při investici kolem 50tis. do nové sítě a světel s LED zdroji 

V jakých společných prostorách osvětlení využijete? 

Pod pojmem osvětlení společných prostor jsou myšlena světla a jejich spínání v prostorách: 

 • Schodiště a chodby 
 • Sklepní prostory 
 • Kolárny a sušárny 
 • Venkovní osvětlení před vstupními dveřmi 

Legislativní a technické požadavky

Problematiku navrhování obvodů pro osvětlení společných prostor v bytových domech řeší článek 5.6 normy ČSN 33 2130 ed.2 vnitřní elektrické rozvody. 

Osvětlení společných komunikací se provádí těmito způsoby: 

 • Do čtyřech nadzemních podlaží stačí zapojit všechna svítidla na jeden obvod. 
 • Od pěti do osmi nadzemních podlaží musí být světla napojena na dva obvody jedné fáze tak, když nastane porucha na jednom obvodu je zajištěno minimální osvětlení o intenzitě 2 lx z druhého obvodu. 
 • Od devíti do šestnácti nadzemních podlaží se osvětlovací tělesa připojí na dva nebo více obvodů napájených ze dvou nebo tří fází. Když nastane porucha na jednom obvodu je zajištěno minimální osvětlení o intenzitě 2 lx z dalších obvodů. 
 • Nad šestnáct nadzemních podlaží se musí instalovat nouzové osvětlení které doplňuje jeden z výše uvedených typů osvětlení společných prostor. 

V nových budovách nebo budovách po stavebních rekonstrukcích jsou zřizovány chráněné únikové cesty, těchto prostorech je vyžadováno nouzové osvětlení toto je popsáno v normě ČSN 73 0802 odstavec 9.15.2. Pro nouzové osvětlení platí norma ČSN EN 1838. 

Intenzita umělého osvětlení ve společných prostorech bytových domů řeší norma ČSN 73 4301 změna 1 příloha B. Nejnižší požadované hodnoty osvětlení jsou: 

 • Domovní frekventované komunikace  kde je zvýšený pohyb v objektu nebydlících osob - 100 lx 
 • (Jestli že v objektu pro bydlení budou komunikační prostory před obchody nebo kancelářemi, typicky pasáže, postupuje se při výběru intenzity osvětlení dle normy ČSN EN 12 464-1 budovy občanské výstavby.) 
 • Vnitřní části domovních vstupů, vstupy do výtahů v objektu s malou frekvencí - 30 lx 
 • Na místě se jménem uživatele bytu, na zvonkovém tablu a na vstupu do bytu - 30 lx 
 • Domovní méně frekventované komunikace - 20 lx 
 • Domovní dvory a atria 10 lx 
 • Osvětlení vstupů do výtahů také řeší norma ČSN EN 81-1 odstavec 7.6.1, kde musí být osvětlení na podlaze - 50lx 

Dnes oblíbené ovládání osvětlení chodeb v bytových domech přes pohybové spínače naráží na požadavek článku č. 5.6.3. normy ČSN 33 2130 ed.2. Je-li osvětlení společných prostor domu ovládáno samočinnými spínači, musí být možnost sepnout trvalé osvětlení, například spínači nebo vypínači. Tyto vypínače jsou umístěny v rozvodnici společné spotřeby.  

Při úpravách elektroinstalace se běžně postupuje tak, že jsou světla na společném okruhu a sami si nastavením senzoru určují kdy sepnou. To ovšem neumožňuje stálé sepnutí světel. Jedna varianta je, že k PIR čidlu a osvětlovacímu tělesu přidáme jednoduchý obvod relé s přepínacím kontaktem. Nevýhodou tohoto řešení je nutnost samostatného vodiče pro spínání přepínacího relé. Pro úpravu osvětlení kde nelze nebo nechceme provádět stavební úpravy s výměnnou kabeláže, lze použít bezdrátový systém. 

Proč právě my?

Hledáte nejvhodnější řešení a kompatibilitu všech systému? Zajistíme pro vás:
 

Slučitelnost s vchodovými dveřmi
 • Dveře sami také vyrabíme
 • Nainstalujeme vhodné zámky
 • Poradíme správný zavírač
 • Estetické řešení
 • Garance díky systémům prověřených značek
Komplexní služby
 • Odborné poradenství, návrh, projekce a inženýring
 • Kompletace a doprava
 • Demontáž starého a montáž nového řešení
 • Související stavební, zámečnické a elektromontážní práce
 • Záruční a pozáruční servis komplexního díla
 

Nechte si zpracovat cenovou nabídku a získejte zaměření a konzultaci ZDARMA

 

Kontaktní formulář